سیبل

نرم افزاری برای کنترل شلیک ها، و به اشتراک گذاشتن امتیازات کسب شده بر اساس یک سرویس ارتباطی که همه امکان دسترسی به آن را دارند و اطلاعات آن از طریق یک سخت افزار برای آن ارسال می شود


Android

Client-Server

C#-WebService