PaCon

دستگاهی هوشمند و فرمان پذیر از راه دور برای پکیج های گرمایشی است که با توجه به دمای محیط و فرمانهای کاربر می تواند نسبت به خاموش و یا روشن بودن پکیج تصمیم بگیرد. این دستگاه دارای یک دماسنج بی سیم و یک دماسنج سیمی و همین طور یک دماسنج روی برد است تا بتواند بر اساس دما در سه نقطه ی مختلف تصمیم گیری کند. برد دماسنج بی سیم 20 متر و دماسنج سیمی 10 متر می باشد. برنامه ی این دستگاه به زبان C و در محیط code vision نوشته شده است.


راهبرد هوشمند سپاهان

C

CodeVision

Sim900

WireLess