نشت یاب گاز

ماموران اداره ی گاز می توانند از طریق این برنامه به صورت آنلاین میزان نشت موجود در هوا را از طریق بلوتوث دریافت و مشاهد کنند و در صورتی که میزان نشت از حدی فراتر رفت، این هشدار را برای مرکز ثبت کرده و به همراه عکس از محل نشت برای سرور ارسال نمایند.

شرکت فانوس رادار سپاهان

Client-Android-Sqlite

Server-Asp.net-Sql