حفظ موضوعی

حفظ موضوعی برنامه ای است جهت مدیریت حفظ علاقمندان به یادگیری آیات موضوعی قرآن. این برنامه امکان اعلام زمان حفظ، پخش صوت و یادآوری آیات را دارد. با استفاده از این برنامه امکان تکرار آیات تا حصول اطمینان از حفظ آن ها وجود دارد. انتخاب رنگ های متنوع برای شکل برنامه، دانلود صوت بیشتر اساتید قرائت و ثبت نام اینترنتی در طرح جامع حفظ قرآن از امکانات این برنامه است.


دیده پرداز صبا-سازمان اوقاف

Android

Selectable Themes

Web Service

Download Manager

Arabic Justified Texts