قلم هوشمند قرآنی

در این برنامه كه به نوعی خودآموز روخوانی و روانخوانی جز سی قرآن كریم هم هست با لمس كردن هر كلمه در متن، قرآن با قرائت صحیح پخش میگردد. از این ویژگی میتوانید برای تصحیح قرائت خود استفاده نمایید و خودتان قرآن را تلاوت كنید و هركجا با مشكل مواجه شدید بر روی آن كلمه ضربه بزنید و دیگر نیازی نیست از ابتدا تا انتهای آیه را برای رسیدن به كلمه مورد نظر صبر كنید.


دیده پردازصبا-انتشار در کافه بازار

Android

Sqlite

Dynamic Layout