مانتورینگ نورد گرم فولاد

این نرم افزار جهت مشاهده ، پردازش و ذخیره ی آنلاین تصویر ورق های فولاد در قسمت نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه ی اصفهان طراحی شده است. تصاویری که در اختیار این نرم افزار قرار میگیرد و کار پردازش تصویر روی آن انجام می شود از سه دوربین تامین می شود .تصویر دوربین اول برای مشاهده ی ورود ورق روی خط و چک کردن مناسب بودن ارتفاع سر ورق استفاده میشود. تصویر دوربین دوم برای مشاهده ی سر ورق و ته ورق قطع شده ، چک کردن افتادن آنها در حوضچه و همین طور تشخیص جهت حرکت ورق استفاده میشود.تصویر دوربین سوم برای چک کردن بودن ورق روی خط و وارد و خارج شدن ورق استفاده میشود. دیگر ورودی های نرم افزار سیگنال های مربوط به سرعت خط هستند که در نمودار پایین صفحه نمایش داده می شوند. ورودی دیگر نرم افزار اطلاعات مربوط به هر ورق هستند که از سیستم جامع فولاد روی اترنت دریافت میشود و در قسمت بالا نمایش داده میشوند. تصاویر دریافتی از دوربین ها در 6 قسمت مورد پردازش رنگ قرار می گیرد ، محل پردازشگر های تصویر را می توان به سادگی با قرار دادن موس در قسمت سمت چپ بالای هر پردازشگر جابه جا نمود . و اندازه ی این پردازشگر ها هم با قرار دادن موس در قسمت پایین سمت راست هر پردازشگر می توان تغییر داد.


فولاد مبارکه اصفهان-دیده پرداز صبا

Image Processing

C#

Socket Programming