سه شنبه 24 خرداد 1397

بسم اللهسن عجیبی است. وسط گذشته و آینده ی عمر احساس می کنم حالا بعد از اتمام تحصیلات بعد از 8 سال کار کردن بعد از ازدواج بعد از بچه دار شدن حالا انگار بعد از همه ی این ها تازه باید یک تصمیم سخت بگیرم تا مابقی عمر را صرف چه کنم. پراکندگی های زیاد، تغییر رشته ، رها کردن دو سه شغل، نویسندگی، ترجمه، برنامه نویسی، معلمی و ..... همه ی این ها انگار جایی باید تمام شوند و یک کار نو شروع بشود کاری که کار باشد و به کار مردم بیاید و کاری که پوچ نباشد و تکرار آن ناامیدی ندهد