سه شنبه 5 تیر 1397

ترجمه: مرگ مولفhttp://s8.picofile.com/file/8330195350/death_of_author_persian.pdf.html

هفت سال پیش دوستی متنی علیه نقدام بر جدایی نادر از سیمین نوشت

در متن گفت که مرگ مولف را نخوانده ای وگرنه چنین نمی گفتی

ترجمه اش کردم و برایش فرستادم

تا هم خودم خوانده باشم و هم او